Vacature adjunct-secretaris/bureaudirecteur Orde van Advocaten Midden-Nederland

Bij de orde van advocaten Midden-Nederland ontstaat vanwege het vertrek van de huidige adjunct-secretaris/bureaudirecteur per 1 juni 2024 een vacature voor de functie van adjunct-secretaris/ bureaudirecteur voor 32/40 uur per week.

De balie Midden-Nederland telt circa 1800 advocaten. Het bureau van de orde draagt zorg voor ondersteuning van de deken en de raad van de orde. De raad van de orde vormt haar bestuur met de deken als voorzitter. De deken houdt op basis van de Advocatenwet toezicht op de advocaten.

Bij het bureau van de orde Midden-Nederland zijn – naast de deken – 8 medewerkers werkzaam.

De adjunct-secretaris/ bureaudirecteur heeft onder meer de volgende werkzaamheden:
- zorgt voor een goede organisatie van het bureau en een efficiënte bedrijfsvoering, en heeft  daarin een proactieve rol te vervullen;
- geeft op motiverende wijze leiding aan de medewerkers van het bureau;
- ondersteunt de deken en de raad van de orde bij hun werkzaamheden, zoals het voorbereiden en afwikkelen van de vergaderingen van de raad van de orde en het organiseren van bijzondere evenementen, zoals bijvoorbeeld de jaarvergadering:
- heeft de verantwoordelijkheid voor en ziet toe op de processen van kwaliteitsbewaking en toezicht op de advocaten binnen het arrondissement, houdt belangrijke ontwikkelingen bij en vertaalt deze in adviezen en/ of voorgesteld beleid;
- neemt deel aan diverse vergaderingen, zoals van de raad van de orde en het landelijke overleg van adjunct-secretarissen

Voor deze functie is ruime praktijkervaring als advocaat dan wel als leidinggevende dan wel een beleidsfunctie in de advocatuur gewenst. Daarnaast dient de kandidaat te beschikken over een sterk analytisch vermogen, goede communicatieve vaardigheden, een flexibele instelling, verantwoordelijkheidsgevoel, resultaat- en servicegerichtheid. Hij/zij moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken en hart hebben voor de advocatuur.

Sollicitatiebrieven met curriculum vitae kunt u vóór 1 mei 2024 richten aan het bureau van de orde t.a.v. mw. mr. F.A. ten Berge (Deken), per e-mail: haarmans@advocatenordemn.nl

Telefonische inlichtingen over de inhoud van de vacature kunnen bij de huidige
adjunct-secretaris/ bureaudirecteur, mw mr. F.M. Haarmans, worden ingewonnen (tel 030- 234 38 19).

Terug naar het nieuws-overzicht