Stichting Opleiding Advocaten Midden-Nederland

 

De Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Midden- Nederland plant elk jaar een aantal cursussen ten behoeve van de advocatuur. Alle cursussen staan vermeld op de website van de Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Midden-Nederland: www.stopad.nl.

Zodra een cursus openstaat voor inschrijving is dit zichtbaar in de kalender op de website. Via de link naar het inschrijfformulier op de website kunt u zich vervolgens aanmelden. Inschrijvingen door middel van betalingen, per telefoon, per post, per email of per fax worden NIET in behandeling genomen.