De stageperiode

De Raad van de Orde van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Midden-Nederland heeft het navolgende Stagereglement vastgesteld:

Stagereglement 2022

Stagereglement 2023 (geldt voor alle stagiaires die na 1 januari 2023 beëdigd zijn).

 

De Raad van de Orde heeft inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de Advocatuur de volgende beleidsregel vastgesteld: 

Beleidsregel stage en patronaat 2023

Voor stagiaires die beëdigd worden na 1 september 2023 geldt de Beleidsregel stage en patronaat 2024


Documenten tijdens de stageperiode

 

Checklist best practice patroons (invulbaar pdf document)

Portfolio voor stagiaires en patroons (invulbaar pdf document)

Vragenlijst stageverslag (stagiaire en patroon ontvangen telkens automatisch een uitnodiging van de orde voor het invullen hiervan)

Opleidingsoverzicht (stagiaire en patroon ontvangen telkens automatisch een uitnodiging van de orde voor het invullen hiervan)

Stageverslag (beroepsopleiding vanaf maart 2021)

Formulier verzoek tot wisseling patroon 

Voorbeeld arbeidsovereenkomst stagiaire

 

Vertrouwenspersoon 

 

Het is niet voor iedere advocaat-stagiaire even makkelijk om zijn patroon aan te spreken op het gebrek aan begeleiding of andere problemen die zich voordoen. Er kunnen verschillende zaken zijn waaromtrent iemand zijn hart zou willen wil luchten of advies zou willen krijgen zonder direct naar de Deken of de Raad van de Orde te willen stappen.

 

Het kan voor een advocaat-stagiaire daarom vaak prettig zijn om zijn of haar vragen en/of klachten vertrouwelijk te kunnen voorleggen aan iemand die onafhankelijk is. 

 

De vertrouwenspersoon is aan geheimhouding gebonden. Slechts met toestemming van de betrokken advocaat-stagiaire zullen details van zijn klacht ter kennis van de Deken of de Raad van de Orde worden gebracht.

 

De vertrouwenspersoon zal één keer per jaar aan de Raad van de Orde geanonimiseerd rapporteren over de klachten en vragen die hij de afgelopen periode voorgelegd heeft gekregen, of zoveel vaker als de vertrouwenspersoon dat zelf nuttig oordeelt.

 

De vertrouwenspersoon voor stagiaires in het arrondissement Midden-Nederland is mevrouw mr. Inge Visscher. 

mevrouw mr. Inge Visscher
T 06-20 80 19 74