De stageperiode

De Raad van de Orde van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Midden-Nederland heeft het navolgende Stagereglement vastgesteld:

Stagereglement 2018

 

De Raad van de Orde heeft inzake de uitvoering van hoofdstuk 3 van de Verordening op de Advocatuur de volgende beleidsregel vastgesteld: 

Beleidsregel stage en patronaat 2021


Documenten tijdens de stageperiode

 

Checklist best practice patroons (invulbaar pdf document)

Portfolio voor stagiaires en patroons (invulbaar pdf document)

Vragenlijst stageverslag (stagiaire en patroon ontvangen telkens automatisch een uitnodiging / instructie van de orde voor het invullen hiervan)

Opleidingsoverzicht (alleen te gebruiken bij de uitnodiging om het eerste stageverslag in te vullen; daarna dient de stagiaire het overzicht jaarlijks bij te werken)

Formulier verzoek tot wisseling patroon 

 

Vertrouwenspersoon 

 

Het is niet voor iedere advocaat-stagiaire even makkelijk om zijn patroon aan te spreken op het gebrek aan begeleiding of andere problemen die zich voordoen. Er kunnen verschillende zaken zijn waaromtrent iemand zijn hart zou willen wil luchten of advies zou willen krijgen zonder direct naar de Deken of de Raad van de Orde te willen stappen.

 

Het kan voor een advocaat-stagiaire daarom vaak prettig zijn om zijn of haar vragen en/of klachten vertrouwelijk te kunnen voorleggen aan iemand die onafhankelijk is. 

 

De vertrouwenspersoon is aan geheimhouding gebonden. Slechts met toestemming van de betrokken advocaat-stagiaire zullen details van zijn klacht ter kennis van de Deken of de Raad van de Orde worden gebracht.

 

De vertrouwenspersoon zal één keer per jaar aan de Raad van de Orde geanonimiseerd rapporteren over de klachten en vragen die hij de afgelopen periode voorgelegd heeft gekregen, of zoveel vaker als de vertrouwenspersoon dat zelf nuttig oordeelt.

 

De vertrouwenspersoon voor stagiaires in het arrondissement Midden-Nederland is mr. Dennis Reijnders, advocaat bij De Advocaten van Van Riet in Utrecht:

mr. Dennis N. Reijnders
T 030 263 50 72

 

Voor stagiaires van De Advocaten van Van Riet is de vertrouwenspersoon mr. Inge Visscher, advocaat bij Van Hall Advocaten Arbeidsrecht te Utrecht:

mr. Inge Visscher
T 030 - 254 59 55