Bestuursbesluiten rechtbank Midden-Nederland m.b.t. afwijking Zaaksverdelingsreglement

Besluit van 11 augustus 2021:
In verband met het efficiënt op zitting kunnen plannen van de strafrecht MK zaken geeft het bestuur goedkeuring aan een afwijking van het Zaaksverdelingsreglement, inhoudende dat in de periode van 1 september tot en met 31 december 2021 de pro forma behandeling van de strafzaken uit de Gooi- en Vechtstreek kan plaatsvinden op de locatie Utrecht, indien gelet op de termijnen een tijdige behandeling op de locatie Lelystad niet kan plaatsvinden.

Besluit van 16 juni 2021:
Het bestuur geeft in verband met de coronamaatregelen en/of het efficiënt wegwerken van (corona)achterstanden goedkeuring aan een afwijking van het Zaaksverdelingsreglement, inhoudende dat:
a. Almeerse politierechterzaken kunnen worden behandeld op zitting in Lelystad in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021; en
b. Wabo- en vreemdelingenzittingen zo nodig kunnen plaatsvinden in Amersfoort in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

 

Terug naar het nieuws-overzicht