Tijdelijke sluiting PCC en ophoudgebied Almere ivm verbouwing

Graag uw aandacht voor het volgende.
Zoals u bekend is zal het politiecellencomplex Almere, alsmede het ophoudgebied (beiden gevestigd in het politiebureau Baljuwstraat 2 te Almere) vanaf maandag 13 september 2021 tijdelijk gesloten zijn ivm een grondige verbouwing. Naar verwachting zal deze sluiting ongeveer 6 maanden duren. Hieronder ga ik nader in op de voorziene gevolgen:

• PCC Almere: Arrestanten die normaal gesproken in PCC Almere ingesloten zouden worden, worden tijdens de verbouwing met een transportbus van Team Arrestantentaken (TA) overgebracht naar PCC Houten. Hiervoor rijdt er 24/7 een transportbus rond om wachttijden zoveel mogelijk te voorkomen. Daar vindt precies hetzelfde proces plaats zoals dat ook in PCC Almere plaats vindt. Indien betrokkene in vrijheid gesteld wordt dan zorgt TA ervoor dat deze persoon weer teruggebracht wordt naar PCC Almere of het ophoudgebied Lelystad. Dit transport vindt plaats met de reguliere arrestantenbus. Afspraak hierbij is wel dat betrokkene op de binnenplaats van het politiebureau Almere (of Lelystad) uit mag stappen en gewoon via de voordeur het pand mag verlaten. Het is dus zeker niet de bedoeling dat in vrijheid gestelde personen ten overstaan van publiek uit een arrestantenbus gezet worden. Uiteraard mag betrokkene zich ook de familie/vrienden op laten halen in Houten dan wel op eigen kosten reizen. De verantwoordelijkheid voor personen die in een PCC zijn ingesloten ligt bij TA, net zoals het transport. Om enigszins een beeld van mogelijke aantallen te schetsen: in 2019 werden er gemiddeld 7 personen per dag ingesloten in het PCC Almere.
• Ophoudgebied Almere: Hiervoor zal een tijdelijke voorziening, met daarin 6 ophoudkamers, komen op de binnenplaats van het politiebureau Almere op de Baljuwstraat. Hierin verandert dus qua locatie of proces helemaal niets. De verantwoordelijkheid voor het ophoudgebied en de daarin ingesloten mensen ligt bij het Basisteam Almere-Stad Haven. De voorziening bestaat uit een containers/kantoorunits die volledig voldoen aan de eisen die aan een ophoudgebied gesteld worden incl. infrastructuur. Het is de bedoeling dat deze tijdelijke voorziening na de verbouwing door de NP ingezet wordt bij andere verbouwingen of daar waar een tijdelijke behoefte is aan een ophoudgebied.

De Commissie Toezicht Arrestantenzorg is door de Teamchef van TA geïnformeerd. Voor zover ik weet zal de commissie minimaal 1 inspectie uitvoeren in het tijdelijk ophoudgebied.

BELANRIJK: Het is ten tijde van de verbouwing voor de advocatuur van belang dat bij een piketmelding de advocaat zich goed op de hoogte stelt van de verblijfplaats van de ingesloten persoon. Dit om onnodige reisbewegingen te voorkomen. Voor advocaten die nog nooit in PCC Houten geweest zijn: Vleugelboot 21, 3991CM Houten.

Indien u signalen ontvangt dat zaken niet gaan zoals behoren of zoals hierboven beoogt, dan verneem ik dat graag van u zodat we kunnen kijken naar mogelijkheden om het beter te doen.
Als u vragen of opmerkingen heeft n.a.v. deze mail dan hoor ik dat ook graag van u.
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Terug naar het nieuws-overzicht