Rb MNL: behandelen van verdelingszaken

Aan de familierechtadvocaten regio Midden-Nederland

 

Geachte heer, mevrouw,

Dit is een aparte brief die alleen gaat over het behandelen van verdelingszaken.

 

Verdelingszaken: Samen achterstanden wegwerken

 

Achterstanden

Zoals bekend is er (onder meer vanwege COVID-19) sprake van een achterstand in het afhandelen van zaken. Met deze brief informeren wij u over de afhandeling van de echtscheidingsverzoeken (en ontbindingen geregistreerd partnerschap) met nevenverzoeken betreffende verdeling huwelijksgemeenschap of afwikkeling huwelijkse voorwaarden.

In eerdere brieven van deze rechtbank heeft u kunnen lezen wat de rechtbank er aan doet om de achterstanden weg te werken. Onze uitdaging is om zoveel mogelijk zaken af te doen, waarbij de beperkende factoren zijn: de capaciteit van rechters en secretarissen én de zalencapaciteit. Om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van onze capaciteit doen wij in deze brief ook een dringend beroep op u.

 

Belangrijkste verzoek aan u: informeer de rechtbank zo volledig en tijdig mogelijk
Hoe eerder en hoe beter u ons informeert, hoe beter de beperkte zittingstijd- en ruimte kan worden benut. Dat komt andere zaken weer ten goede.

 

Help ons efficiënt plannen

Bij het plannen van zittingen beoordelen wij de benodigde zittingstijd aan de hand van de verzoeken zoals ze op dat moment bij ons bekend zijn. Laat het dus tijdig weten als er in een zaak veranderingen zijn (of verwacht worden) die ervoor zorgen dat de er meer of minder zittingstijd nodig zal zijn. U kunt dit bijvoorbeeld doen door middel van een opmerking op het F9-formulier bij het doorgeven van uw verhinderdata. Dan houden wij daar (eventueel na overleg met u) rekening mee bij het plannen van de zitting.

 

(Bijna) overeenstemmingen en deelovereenstemmingen melden

Natuurlijk is het heel prettig als partijen (deel-)overeenstemming bereiken voor de zitting. Goed om te weten is dat zittingstijd alsnog kan worden opgevuld als de rechtbank daar ruim twee weken voor de zitting van op de hoogte is. Daarom is het van belang dat u overeenstemming zo spoedig mogelijk meldt. Ook als u in vergevorderde onderhandelingen bent (maar er nog niet helemaal uit bent), horen wij dat graag. Als u over deelonderwerpen overeenstemming heeft is dat natuurlijk ook belangrijk om zo snel mogelijk te laten weten, ten behoeve van een efficiënte voorbereiding. Als de overeenstemming korter voor de zitting wordt bereikt horen we dat nog steeds graag zo spoedig mogelijk. In dat geval kan de rechter en/of de secretaris bijvoorbeeld mogelijk nog een zieke collega vervangen, waardoor een zitting in een andere zaak niet hoeft te worden afgebeld.


Twee weken vóór de zitting: actueel petitum

Als het verzoek al wat langer geleden is ingediend, is het verzoek (het petitum) misschien niet meer actueel. Zeker bij omvangrijke dossiers, met tussentijdse wijzigingen en aanvullingen van de verzoeken is het bovendien bij de voorbereiding niet altijd duidelijk welke verzoeken (nog) ter zitting behandeld moeten worden. Daarom kunt u in dat geval twee weken voor de zitting nog een actueel petitum in het geding brengen, met een korte toelichting.

 

Dossier compleet 10 dagen voor de zitting

Voorkom discussies over nieuwe stukken en verzoeken en zorg ervoor dat nieuwe stukken en (wijzigingen van) verzoeken ruim voor de zitting overgelegd worden. Het is de bedoeling dat de dossiers 10 dagen voor de zitting compleet zijn, zodat een goede inschatting gemaakt kan worden van de voorbereidingstijd. Vanaf 10 dagen voor de zitting wordt de zaak voorbereid. Nieuwe stukken en verzoeken die daarna worden ingediend zijn dus in beginsel te laat.
Houdt er rekening mee dat nieuwe verzoeken en stukken die met inachtneming van de 10 dagen termijn zijn ingediend, maar die desondanks voor de wederpartij en/of de rechtbank vanwege hun aard of omvang niet goed op de geplande zitting kunnen worden besproken, kunnen worden geweigerd door de rechtbank.

 

Tot slot

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. Wij hopen dat het met uw en onze inspanningen lukt om zo snel mogelijk de achterstanden weg te werken. Mocht u in dit verband specifieke vragen hebben, kunt u via de gebruikelijke weg contact opnemen met de rechtbank.


Met vriendelijke groet namens het MT familierecht van de rechtbank Midden-Nederland,


mr. drs. S. (Sander) Lanshage
senior rechter / Teamvoorzitter familierecht

 

Terug naar het nieuws-overzicht