Onderzoek door de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Midden Nederland naar PGP-berichten

Als deken van de orde van advocaten Midden Nederland heb ik onderzoek verricht naar de hieronder genoemde PGP-berichten in verband met advocaat mr. Y. Bouchikhi. Gezien mijn wettelijke geheimhoudingsverplichting en de vertrouwelijkheid van de informatie die ik in het kader van mijn onderzoek heb verkregen, moet ik mij beperken tot de volgende mededelingen.


SAMENVATTING OP HOOFDLIJNEN


Uit mijn onderzoek is niet gebleken dat de betrokken advocaat informatie gedurende beperkingen van zijn cliënt heeft gedeeld met derden en daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar zou hebben gehandeld. Evenmin is mij gebleken dat hij zich heeft laten leiden door andere belangen dan die van de individuele cliënt die hij bijstond.

 

In de PGP-berichten wordt ook gesproken over contante betalingen aan mr. Bouchikhi. Uitgebreid (administratief en financieel) onderzoek naar onder meer contante betalingen heeft niet aangetoond dat die berichten juist zijn. 

 

Toelichting
 
Ten aanzien van het onderzoek
De betrokken advocaat heeft volledige medewerking verleend aan het onderzoek. Ik heb uitgebreid met hem tezamen met de twee portefeuillehouders strafrecht uit de Raad van Orde gesproken.

 

Verder heb ik in het kader van mijn onderzoek met het OM overleg gevoerd en bij het OM informatie opgevraagd.

 

Al met al heb ik alle informatie verkregen, bestudeerd en uitvoerig met de betrokken advocaat gesproken.

 

Alle informatie die ik heb verkregen valt onder mijn wettelijke geheimhoudingsplicht, waardoor ik die niet met derden kan delen.

 

Ten aanzien van de inhoud
Zoals de rechtbank ook heeft geconstateerd, is het van belang dat het gaat om PGP-berichten die niet afkomstig zijn van, of gericht zijn aan de betrokken advocaat. Het dossier bevat dan ook geen PGP-berichten tussen de betrokken advocaat en derden. 

 

Het gaat dus om PGP-berichten over de betrokken advocaat, die zijn verstuurd zonder dat de advocaat zich daarvan bewust was. Door de inhoud van die berichten kan de indruk zijn ontstaan dat de advocaat Bouchikhi verder is gegaan dan het behartigen van de belangen van zijn individuele cliënt.

 

Uit mijn uitgebreide onderzoek is echter niet gebleken dat de betrokken advocaat destijds tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Ook heb ik op basis van de informatie die hij met mij heeft gedeeld, kunnen oordelen dat zonder meer aannemelijk is dat hij zich uitsluitend heeft laten leiden door de individuele belangen van zijn cliënt en niet door de belangen van derden.

 

De betrokken advocaat heeft met mij geconstateerd dat door de PGP-berichten, welke berichten niet door mr. Bouchikhi zijn verstuurd of ontvangen, wel de schijn is kunnen ontstaan dat hij onvoldoende onafhankelijk is geweest ten opzichte van zijn individuele cliënt.

 

De PGP-berichten zijn in augustus 2020 in de openbaarheid gekomen en in de media veelvuldig aan de orde gesteld, zonder dat zij eerst aan mij als deken zijn voorgehouden. Daardoor is de afgelopen maanden voor de betrokken advocaat een zeer belastende situatie ontstaan.

 

Terug naar het nieuws-overzicht