Patroonscursus, Beleidsregel stage en patronaat en indexering

Patroonscursus

De Verordening op de advocatuur is met ingang van 2021 gewijzigd. Daarin is artikel 3.5a toegevoegd inzake de verplichting tot het volgen van de patroonscursus. Voor meer informatie over de inhoud van deze verplichting klikt u hier.

 

Beleidsregel stage en patronaat

Daarnaast is met ingang van 1 januari 2021 de Beleidsregel stage en patronaat 2021 in werking getreden. Daarmee vervalt de Beleidsregel stage en patrnoaat 2020. 

 

Indexering stagiairesalarissen

In de Beleidsregel is de indexering van de stagiairesalarissen voor 2021 vastgesteld. Deze indexering kunt u ook hier nalezen.

Terug naar het nieuws-overzicht