Gerechtshof A-L: strafdossiers hoger beroep digitaal verstrekken

 

Op 27 november zet het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een nieuwe stap in het digitaal werken in strafzaken. Het hof maakt dan een begin met het verstrekken van digitale dossiers in hoger beroep.

 

Stap voor stap
In eerste instantie kunnen advocaten dossiers van door de politierechter behandelde zaken in hoger beroep digitaal via Mijn Strafdossier inzien. Het gaat om de zaken die vanaf 27 november 2020 door de rechtbanken digitaal aan het hof zijn overgedragen. Als het verstrekken van politierechterzaken goed gaat, komen er stap voor stap ook andere zaakstromen bij.

Bij het uitbreiden met een zaakstroom ontvangen advocaten opnieuw bericht.

 

Mijn Strafdossier
Advocaten ontvangen het hogerberoepdossier, net als het dossier in eerste aanleg, digitaal via Mijn Strafdossier (Advocatenportaal). Het webportaal werkt op dezelfde manier als bij de verstrekking van digitale dossiers door de rechtbanken. Het digitale dossier is zodanig beveiligd dat alleen gestelde advocaten hier toegang toe hebben. Door in te loggen met de advocatenpas krijgen advocaten toegang tot de beveiligde omgeving.

 

Digitalisering strafrechtspraak gaat door
Met het verstrekken van digitale dossiers in hoger beroep verdwijnt er weer meer papier uit de strafrechtspraak. Toch kunnen advocaten niet volledig papierloos werken.

Aanvullende stukken voor het hoger beroep kunnen advocaten nog niet via Mijn Strafdossier versturen. Dat moet via de post of via Veilig Mailen. De griffie (scant en) uploadt het stuk daarna in het digitaal dossier.

 

De Rechtspraak werkt aan een verdere uitbreiding van Mijn Strafdossier, zodat advocaten ook digitaal kunnen stellen en zelf (aanvullende) stukken kunnen uploaden.

 

Bredere beweging rechtspraak
Het gerechtshof Den Haag beproefde een jaar lang de nieuwe digitale werkwijze en technische koppeling met het webportaal. Inmiddels wordt zo’n 70% van de Haagse hogerberoepzaken digitaal behandeld en verstrekt. Nu gaan ook de andere gerechtshoven strafzaken digitaal verwerken, dossiers verstrekken en zitting houden. Het gerechtshof Amsterdam en het gerechtshof ’s-Hertogenbosch zijn ook dit najaar gestart.

 

Meer informatie
Voor meer informatie over het gebruik van Mijn Strafdossier kun je op Rechtspraak.nl de handleiding en de veel gestelde vragen bekijken. Ook is het Rechtspraak Servicecentrum van maandag tot en met vrijdag beschikbaar voor technische vragen en ondersteuning.

Terug naar het nieuws-overzicht