Update maatregelen coronavirus

bericht d.d. 12 juni 2020:

 

 

Veelgestelde vragen
In het dossier vindt u ook de veelgestelde vragen algemeen, strafrecht en financieel. Staat uw vraag hier niet bij, neem dan contact op met het Informatiepunt voor advocaten via informatiepunt@advocatenorde.nl.

 

BERICHT D.D. 20 MEI 2020:
 


 
Bericht d.d. 29 april 2020:

 

  • Vanaf 11 mei zullen op beperkte schaal rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten in de zittingszaal worden behandeld. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit, meldt de Rechtspraak.
  • De NOvA staat achter het besluit van de Rechtspraak om de gerechten vanaf 11 mei a.s. weer geleidelijk open te stellen voor de fysieke behandeling van zaken. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan strafzaken, jeugd(straf)zaken en familierechtzaken. Tegelijk wijst de NOvA bij de aangekondigde ruimere openingstijden op het belang van nauw overleg met de behandelend advocaat en de rechtzoekende over hun beschikbaarheid. Lees verder
  • Rechtspraak gaat zoveel mogelijk door, ook onder de huidige omstandigheden. Dat stellen de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges, de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een gezamenlijke verklaring.
  • De Raad voor Rechtsbijstand volgt de verlenging van de termijn van de landelijke coronamaatregelen tot en met dinsdag 19 mei 2020.
  • De Raad van State adviseert over de Tij­de­lij­ke over­brug­gings­re­ge­ling zelf­stan­dig on­der­ne­mers (Tozo).
  • Minister Grapperhaus en minister Dekker hebben de Tweede Kamer gisteravond geïnformeerd over de verlenging van de coronamaatregelen in de justitie- en veiligheidsketen. Minister Dekker geeft in deze brief tevens aan dat hij indien nodig bereid is gericht nadere maatregelen te treffen voor de sociale advocatuur. Lees verder
  • Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen.
  • De Verzamelwet COVID-19 Justitie en Veiligheid is in werking getreden.
  • Gerechtsdeurwaarders mogen gedurende de coronacrisis hun stukken afgeven door deze in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken.
Terug naar het nieuws-overzicht