Urgente berichtgeving strafrecht en piket

Uitbreiding Rechtsbijstand ZSM-afdoening (strafpiket)

Dringend verzoek aan de balie van de voorzitter van de strafsector

 

UITBREIDING RECHTSBIJSTAND ZSM-afdoening (strafpiket) 


Vanaf 30 maart a.s. zal ook in Midden-Nederland gestart worden met uitbreiding van rechtsbijstand aan verdachten waartegen de officier van justitie voornemens is een strafbeschikking uit te vaardigen.

In samenspraak met het OM, de politie en de balie is gewerkt aan het opstellen van een schriftelijke werkwijze, die u als bijlage aantreft. Vooralsnog wordt de bijstand beperkt tot zaken waarin de officier van justitie voornemens is een geldboete op te leggen.

Het formulier voor het declareren van de ZSM-afdoeningsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Let er op dat dit formulier anders dan het reguliere piketformulier, binnen 14 dagen naar de Raad voor Rechtsbijstand in Utrecht dient te worden verzonden. De vergoeding is vastgesteld op 2,5 punten. Het formulier dient door u ondertekend te worden en hoeft niet te worden afgetekend of gestempeld door de politie.
Er wordt aanvankelijk alleen gestart met bijstand bij de strafbeschikking in de vorm van een geldboete.

Het is de bedoeling dat dit na een aantal maanden verder zal worden uitgebreid naar andere afdoeningsvormen (werkstraf, ontzegging van de rijbevoegdheid etc.). 
 
Voor vragen kunt u terecht bij de portefeuillehouders strafrecht van de Raad van de Orde, mrs. Frederique ten Berge of Harriët de Kroon: tenberge@tbladvocaten.nl en harriet@advocatenkantoordekroon.nl.

Zij horen ook heel graag per mail uw al dan niet positieve ervaringen over deze nieuwe vorm van rechtsbijstandsverlening. 

 

Dringend verzoek aan de balie van de voorzitter van de strafsector

 

U zult allen inmiddels wel bekend zijn met de enorme wachttijden bij het NIFP voor het opmaken van (dubbel)rapportages.

Aangezien de rechtbank eerst twee weken voor de zitting bekend geraakt met het al dan niet gereed zijn van de rapportage, is het verzoek aan strafrechtadvocaten om eerder dan dat de vinger aan de pols houden. Wij hebben als enige procesdeelnemer vanaf de raadkamer de zaak in behandeling en kunnen dus bijhouden of de rapportage een beetje opschiet.

De rechtbank zou het zeer waarderen indien u regelmatig bij de zaaksofficier aan de bel trekt en informeert hoe het staat met de voortgang van de rapportage.

Dank daarvoor!

 

Terug naar het nieuws-overzicht