Rb MNL: Kantonrechter zoekt advocaat

Rechthebbende is 20 jaar oud en heeft een schuld van tenminste € 3,1 miljoen. Ze studeert, maar heeft geen studiefinanciering. Ze heeft een flat in eigendom, waar ze woont en ze is mede-eigenaar van een pand dat is aangekocht voor € 3,9 miljoen, maar waarvan de taxatiewaarde lager lijkt te zijn. Ze heeft geen inkomsten. Wat nu?

Bewindvoerder X is ontslagen uit al zijn zaken, omdat hij heeft gefraudeerd. Hij is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van in totaal € 84.000,00. Nu moet er geëxecuteerd worden door de opvolgend bewindvoerder.
De volgende bewindvoerder is gestopt met zijn onderneming, omdat hij het niet meer aan kon. Er lijken fouten te zijn gemaakt, zowel door de bewindvoerder als door de kantonrechter. De opvolgend bewindvoerder moet uitzoeken hoe dat zit en eventueel aansprakelijk stellen. Heeft u oplossingen?

Zie hier twee voorbeelden van ingewikkelde kwesties in beschermingsbewind. Te ingewikkeld voor veel beschermings-bewindvoerders. De kantonrechter zou graag zien dat een advocaat de bewindvoerder in dit soort lastige zaken kan adviseren.
De rechtbank zoekt daarom advocaten die het leuk vinden zich in dit soort kwesties te verdiepen en die, net als bij faillissementen, een ‘lege boedel’ soms op de koop toe nemen.
Om te voorkomen dat u professionele bewindvoerder wordt, zult u uiteraard niet in meer dan twee zaken tegelijkertijd benoemd worden.
U kunt uw interesse kenbaar maken middels een e-mail aan: Secretariaat.Team.Toezicht.rb-mnl@rechtspraak.nl

Wij horen graag van u!

Terug naar het nieuws-overzicht