Rb MNL: ontwikkelingen afdeling familierecht

Geachte heer, mevrouw,

 

Met deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen bij de afdeling familierecht van de rechtbank Midden-Nederland. In het overleg van 28 oktober jongsleden tussen het MT familierecht en een afvaardiging van de balie is afgesproken dat het MT familierecht na elk overleg een brief maakt met informatie als het overleg daar aanleiding toe geeft. Deze brief is opgesteld naar aanleiding van het balieoverleg op 21 januari 2021.

In deze brief zult u een aantal keer een oproep tegenkomen om de collega’s van de balie die aansluiten bij dit overleg van informatie te voorzien. Dat vindt het MT familierecht heel belangrijk, want die informatie helpt ons uiteindelijk allemaal goed ons werk te kunnen doen.


1e kwartaal 2021: wegwerken Corona-achterstanden

Sinds oktober 2020 ligt de focus bij familierecht op het wegwerken van de achterstand die is ontstaan tijdens de eerste lockdown in de Corona-crisis. Die achterstand is op dit moment op bijna alle deelrechtsgebieden (OTS, VZ, kort gedingen, alimentatie, gezag&omgang, echtscheidingen zonder verdelingsaspect) zo goed als weggewerkt en daar zijn we trots op. Alleen in het afhandelen van de zaken met een verdelingsaspect (zowel dagvaarding als verzoekschrift) hebben we nog achterstand. De teams familierecht hebben met elkaar een plan gemaakt om deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Twee belangrijke onderdelen van dat plan zijn dat er tijdelijk geen overleggen zijn (Q1) en dat allerlei vrijstellingen tijdelijk niet gelden. Op die manier is de zittingscapaciteit vergroot in het eerste kwartaal van 2021. Om met die kostbare tijd goed om te gaan, herhaal ik de oproep aan u om zo zorgvuldig mogelijk met die zittingscapaciteit om te gaan. Bijvoorbeeld door tijdig te overleggen of een zitting wel of niet door moet gaan. Hoe eerder de rechtbank weet dat een zitting niet door hoeft te gaan, des te groter de kans is dat we andere rechtszoekenden nog kunnen ontvangen op die zitting.


Verplichte Zorg (VZ)-zittingen via Skype

De VZ-zittingen gaan nog steeds via Skype als de betrokkene in een instelling verblijft. Vanuit de balie hebben wij teruggekregen dat verbindingen met de instellingen niet altijd goed lopen. De rechtbank heeft goed contact met de instellingen en we proberen eventuele problemen zo goed mogelijk te verhelpen. Er zijn ook instellingen die vanwege veiligheidseisen geen gebruik mogen maken van Skype. Er wordt gewerkt aan het inzetten van een communicatiesysteem dat in die gevallen wel kan worden gebruikt. Ik nodig u uit om, als u structureel problemen ervaart, die bij ons te melden via de managementondersteuners.


Fluistersets

Voor Utrecht en Lelystad zijn voor de tolken fluistersets aangeschaft. Deze fluistersets zijn geschikt voor tolken van maximaal 5 personen. Als u weet dat er een tolk naar de zitting komt en een fluisterset nodig is, kunt u dit schriftelijk bij ons melden bij de griffie.

 

Indienen stukken - spelregels gebruik Zivver, fax, post

In de brief aan de balie van november 2020 zijn de spelregels over het indienen van stukken gecommuniceerd. Die herhaal ik in deze brief nog een keer.
Sinds 9 april is Zivver toegevoegd aan de mogelijkheden om stukken in te dienen bij de rechtbank. Dit is een handig hulpmiddel, maar we merken dat het ook veel extra werk op kan leveren als het niet goed gebruikt wordt. Bijvoorbeeld doordat voor het indienen van stukken gebruik wordt gemaakt van alle drie de kanalen tegelijk (Zivver, fax, fysieke post). Dit gebeurt nu regelmatig.

Originele stukken, zoals aktes of stukken waarvoor een zogenoemde natte handtekening noodzakelijk is, moeten in ieder geval fysiek worden ingediend. Daarnaast ontvangen wij de overige stukken bij voorkeur ook zoveel mogelijk per fysieke post. Als sprake is van spoed omdat u een termijn moet halen, kort voor een zitting stukken wilt indienen of een datum wilt veiligstellen kunt u gebruik maken van Zivver of de fax. Met uw collega’s in het balieoverleg hebben we afgesproken een aantal spelregels te formuleren, in de hoop dat daarmee ook voor u duidelijker wordt wanneer u er op mag vertrouwen dat uw stukken juist zijn ingediend.

De spelregels zijn:

- gebruik voor stukken die u fysiek moet indienen geen elektronische kanalen;
- dien bij voorkeur stukken in per fysieke post;
- gebruik niet meer dan 2 kanalen;
- gebruik Zivver en fax niet samen, zij hebben beide hetzelfde effect/resultaat;
- gebruik dus Zivver & post of fax & post.

 

Wanneer Zivver? Wanneer fax? Wanneer post?
Als u een termijn moet halen Als u een termijn moet halen, en u geen Zivver gebruikt Voor alle originele stukken (deze stuurt u dus niet per Zivver of fax)
Als u een datum wilt veilig stellen Als u datum wilt veilig stellen, en u geen Zivver gebruikt Voor alle bijlagen
(deze stuurt u dus niet per Zivver of fax)
    Voor volledige processtukken
(deze stuurt u dus niet per Zivver of fax)


Bereik van deze brief

Het MT familie vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk advocaten deze brieven naar aanleiding van het balieoverleg lezen. Deze brief wordt verspreid via vFAS en het bureau van de Orde. De brief zal voortaan ook via de VBAU worden verspreid. De VBAU is een specialisatievereniging voor advocaten uit het arrondissement Midden-Nederland, die zijn gespecialiseerd op het gebied van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. De Orde publiceert deze brief op de website van de Orde onder het kopje ‘nieuws’. Het MT familierecht zal contact zoeken met de Orde om te kijken of de brief ook nog op een andere manier via de Orde kan worden verspreid.


Input voor het overleg balie - rechtbank

De rechtbank stelt het overleg met de afvaardiging van de balie zeer op prijs. Onder andere deze brief is het resultaat daarvan. Ik roep u daarom op om actief input te leveren voor dit overleg. In het overleg zijn negen vFAS advocaten betrokken. Vier van hen zijn ook regiocoördinatoren voor de vFAS. Zowel vFAS-leden als niet-leden kunnen input leveren per mail bij een van de volgende advocaten:

Evi Weiland (e.weiland@advocatuurweiland.nl),
Glenda Raap (raap@cleerdin-hamer.nl),
Marit Vaandrager (vaandrager@stadhouders.nl),
Diny Louwen (louwen@hanssenspronk.nl),
Karlijn Hageraats (karlijnhageraats@vbk.nl),
Lousan Withaar (l.f.withaar@wet-advocaten.nl),
Natasja Gelling (gelling@bvd-advocaten.nl),
Trees Philipsen (philipsen@zumpolleadvocaten.nl) en
Marjan Bosman (bosman@bfadvocatuur.nl).

 

Met vriendelijke groet namens het MT familierecht van de rechtbank Midden-Nederland,

mr. drs. S. (Sander) Lanshage
senior rechter / Teamvoorzitter familierecht

Terug naar het nieuws-overzicht