Uitvraag Wwft-gegevens

Rond 16 november 2020 zal aan de kantoorverantwoordelijken van een aantal advocatenkantoren gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen over de Wwft-activiteiten in 2019. Het betreft die kantoren waar 1 of meer advocaten werkzaam zijn of in 2019 werkzaam waren die in de CCV-opgave over 2019 hebben aangegeven werkzaamheden te hebben verricht die vallen onder de Wwft.

 

De doelstelling van het opvragen van Wwft-gegevens is om de dekens beter inzicht te verschaffen in de omvang en de uitvoering van Wwft-zaken door de advocatuur. De dekens kunnen hiermee het risico-gestuurde toezicht op de naleving van de Wwft verder verbeteren en de toezichtcapaciteit daar inzetten waar dat nodig is. Bovendien wordt Nederland in 2021 geëvalueerd door de internationale Financial Action Task Force (FATF) waarbij uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de omvang en de werking van het Nederlandse systeem ter voorkoming van misbruik van het financiële systeem door criminelen. De dekens maken als toezichthouder op de naleving van de Wwft door de advocatuur onderdeel uit van dit nationale systeem.

 

Ten behoeve van het invullen van de desbetreffende vragenlijst treft u hier de Q&A vragenlijst Wwft aan. Daarnaast kunt u hier het overzicht van de vragen inzien.

Terug naar het nieuws-overzicht