Geen zittingen op zaterdag

In de tijdelijke regeling voor de geleidelijke openstelling van rechtsgebouwen vanaf 11 mei – waarover de NOvA niet voorafgaand aan publicatie is geconsulteerd – is de mogelijkheid opgenomen om zittingen op zaterdagen te laten plaatsvinden.

In de overleggen met de Rechtspraak is de NOvA evenwel verzekerd dat dit niet aan de orde is en er geen plannen zijn om op zaterdag zittingen te gaan houden. Inmiddels heeft de Rechtspraak ook bevestigd dat er geen zaterdagopenstelling komt.

Lees meer

Terug naar het nieuws-overzicht