Voorstel halvering PO-punten en kwaliteitstoetsen wegens corona

De algemene raad gaat aan het college van afgevaardigden een wijzigingsverordening voorleggen voor halvering van alle verplichtingen voor opleidingspunten. Dit geldt alleen voor 2020 in verband met de coronacrisis.

Het voorstel van de algemene raad betekent dat de verplichte 20 PO-punten worden terugbracht naar 10 en dat de verplichting om 10 PO-punten per geregistreerd rechtsgebied te halen wordt gehalveerd naar 5. Ook het aantal verplichte uren dat jaarlijks moet worden deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen wordt in het voorstel met 50% verminderd.

Lees meer

Terug naar het nieuws-overzicht