Verplaatsing voorgeleidingen meerderjarige verdachten van Lelystad naar Utrecht

Per 1 maart 2018 vinden alle voorgeleidingen en toetsingen van meerderjarige verdachten die de rechtbank Midden-Nederland behandelt, plaats op de locatie Utrecht. Voorgeleidingen van minderjarige verdachten en getuigenverhoren in zaken die in Lelystad behandeld worden, blijven plaatsvinden op de locatie Lelystad.

 

Door de onregelmatige en lage aantallen voorgeleidingen in Lelystad bleek het niet langer mogelijk deze zaken in Lelystad te behandelen. De verplaatsing van deze zaken heeft een positief effect op de optimale inzet van rechters en de kwaliteit van hun werk. Omdat het hier om besloten zittingen gaat, heeft de verplaatsing geen gevolgen voor de toegankelijkheid en openbaarheid van de rechtspraak.

 

De nadere toelichting op het zaaksverdelingsregelement wordt aangepast en op www.rechtspraak.nl gepubliceerd.

Terug naar het nieuws-overzicht