Indexering stagiairesalarissen 2021

 

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft in april 2017 de Richtlijn arbeidsvoorwaarden stagiaires ingetrokken. Daarmee is ook een einde gekomen aan de jaarlijkse indexering van de stagiairesalarissen door de Nederlandse Orde.

Voor de bepaling van het voor de indexering te hanteren percentage wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex met peildatum oktober. Het indexcijfer per oktober 2020 bedraagt +1,2.

Het salaris voor een eerstejaarsstagiaire bedraagt na indexering € 2.464 (was € 2.435), voor een tweedejaarsstagiaire € 2.808 (was € 2.775) en voor een derdejaarsstagiaire € 3.121 (was € 3.084).