Beleidsregels bestuursrechtelijke handhaving en Wwft 2017

Op 1 januari respectievelijk 1 juni 2016 zijn de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2016 en de Beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Midden-Nederland in werking getreden. Deze beleidsregels zijn onlangs in het dekenberaad geëvalueerd. De dekens hebben besloten de beleidsregels op bepaalde punten aan te scherpen. Dit heeft geleid tot de Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving advocatuur 2017 en de Beleidsregel handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Midden-Nederland. Deze beleidsregels treden in werking op 1 juli 2017. Klik hier voor de volledige beleidsregels.

Terug naar het nieuws-overzicht