Klachtenprocedure

 

Een klacht wordt uitsluitend in behandeling genomen wanneer deze in tweevoud en per reguliere post wordt ingediend. De klachtbrief dient te zijn voorzien van uw naam, contactgegevens en handtekening. Tevens dient u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden, uitsluitend om uw identiteit vast te stellen.

 

Indien u namens iemand anders een klacht in wilt dienen, dan dient u een volmacht mee te zenden. Van beiden dient dan een kopie van het identiteitsbewijs meegezonden te worden.

 

Onderstaande documenten kunt u gebruiken voor het indienen van een klacht bij de deken:

 

Zie voor meer informatie "Problemen met uw advocaat"